Samarbejde mellem kunde og leverandør i agile projekter

I hvilken situation giver det bedst mening at inkludere Client Partner eller projektleder i dit projekt? Og hvornår er det oplagt at tage kontakten direkte med udviklingsteamet?

Samarbejde mellem kunde og leverandør i agile projekter 

 

I KRUSO arbejder vi oftest med agil udvikling, hvor digital løsningerne udvikles og leveres løbende. 

Med agil udvikling menes, at kunden og leverandøren arbejder tæt sammen om at skabe digitalløsningen. Det bevirker, at løsningen bedre rammer kundes mål fra start. Men det kræver også en højere grad af forståelse og indblik mellem kunde og leverandør, end de klassiske plandrevne udviklingsmetoder som f.eks. vandfaldsmodellen. 

En traditionel udfordring i digitale projekter kan være, at kunden primært repræsenterer et forretningsmæssigt syn på digital udvikling og ikke en teknisk. Omvendt besidder leverandøren den tekniske viden og viden om digitale udviklingsprocesser, men ikke nødvendigvis indblik i kundens forretning.  

 Problematikken ved dette kan være, at kunde og leverandør ikke forstår hinanden godt nok og sandsynligheden for misforståelser øges. 

 Vi oplever hos Kruso i stigende grad, at det er væsentligt at tilpasse samarbejdet, både under udvikling og i den efterfølgende drift, til den enkelte kunde. Kunde-leverandør organisering er ikke en statisk størrelse og skal tilpasses relativt til begge parteres evner og viden. 

Krusos Project Manager, Marie Toft Odgaard, udtaler:

”Grundprincippet i vores forretningsmodel er, at vores kunders forretning med os giver værdi. Både under projekter og i de efterfølgende services. Og at det team, der inkluderes i din videreudvikling tilføjer de nødvendige kompetencer som et succesfuldt outcome”.

Tilpasning af samarbejdsorganisationen 

 Der er en tendens til at flere og flere af vores kunder får In-House tekniske kompetencer. Tidligere var Kruso de eneste, der vidste, hvordan et website skulle kodes og udrulles. Nu oplever vi i stigende grad en tendens til, at kunderne besidder nogle af de tekniske færdigheder og kompetencer.  

Samtidigt arbejder vi i stigende grad med kunden, på det forretningsstrategiske niveau og har tæt indblik i kundens forrentning og strategi. 

I det lys, er det, at forstå og tilpasse samarbejdsorganisationen til omstændigheder og kompetencer, vigtigere end nogen sinde før.  

I Kruso har vi længe arbejdet med paradigmet, at det må aldrig være vores organisering, der står i vejen for samarbejdet. Vi mestre standardprocedure og Governance til fulde netop for at være i stand til at afvige, når det gælder.  

Vi får ofte spørgsmålet ”må man ikke ringe direkte til en udvikler”, som alternativ til at skulle via service desk, over en projektleder og så videre. Svaret er selvfølgeligt ”ja, det må du godt”. Det er klart, at sidder man som kunde f.eks. med teknisk viden, da skal flaskehalse fjernes så processen bliver så kort som muligt.  

 Betingelse er bare, at vi har taget stilling til, hvordan og hvornår. Det afhænger af situationen og, hvilke kompetencer hver part besidder. Det er her relevant at forholde sig aktivt til behovet for gensidig viden. 

Behov for afdækning af kompetencer 

 En god måde at angribe spørgsmålet er ved at lave en simpel afdækning af kompetencer på begge sider af kunde-leverandørforholdet.   

Nedenstående model illustrerer en generel måde at vurdere behovet for at erhverve sig viden om den anden part, kunde eller leverandør. Modellen kan bruges som vejledning i, hvilke kompetencer, begge parter bør have.  

Wanna talk?

Sales Director

Telefon: +45 5360 8320

Mail: oj@kruso.dk